Disclaimer

Disclaimer

Algemene voorwaarden Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hero Nederland B.V., gevestigd op Teteringsedijk 279, 4817 ME te Breda, info@hero.nl . Nummer KvK: 20000142 Statutair gevestigd te Breda.

Toegang tot en gebruik van de Hero Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Hero Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Hero Website (www.hero.nl) en alle andere sites van Hero Nederland B.V. en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de Hero Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Hero Website stemt u in met deze voorwaarden.

Hero is een geregistreerde merknaam van Hero Schweiz AG, gevestigd en kantoorhoudende in Lenzburg, Zwitserland.

De Hero Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Hero en haar dochterondernemingen en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Hero Website bekende gegevens. Hero kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Hero instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Hero kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Hero Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Hero behoudt zich het recht voor om de Hero Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Hero en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Hero Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Hero Website.

Intellectuele Eigendom
Hero en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Deze Disclaimer informatie is het laatst bijgewerkt op: 24 maart 2016.