• Actievoorwaarden
Jam Studio

Méér met jam

Actievoorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Hero Jam Studio receptenwedstrijd (verder te noemen: 'actie') op www.herojamstudio.nl. De actie loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019. Hero behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Hero is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Hero.

Deelname
Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s)/verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud of beperking. Medewerkers van Hero en aangesloten bureaus (en hun familie, vrienden en bekenden) zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Prijzen
Gedurende de actieperiode wordt maandelijks een prijs van Kenwood weggegeven, zoals beschreven op de actiepagina. Hierbij gaat het om de Kenwood kMix keukenmachine en drie verrassingspakketten. Kansspelbelasting over de prijzen wordt voldaan door Hero.

Winnaars
De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en vermeld op www.herojamstudio.nl
Nadat Hero de winnaars per e-mail op de hoogte heeft gebracht van de gewonnen prijs, kunnen zij zich tot 14 dagen na berichtgeving melden om de prijs in ontvangst te nemen.
Na deze datum vervalt de prijs en wordt deze uitgereikt aan een nieuwe winnaar. Hero is niet aansprakelijk in het geval dat kennisgeving van de winnaar hem/haar niet of te laat heeft bereikt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Publiciteit
Hero behoudt zich het recht voor om de prijsuitreikingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Aansprakelijkheid
Hero kan niet aansprakelijk worden gesteld als een deelnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens
Hero respecteert de privacy van iedere deelnemer en zij draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden en worden niet aan derden verstrekt. Zie hiervoor ook de Privacy Voorwaarden.

Slotbepalingen
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een email sturen naar socialmedia@hero.nl

Deze actie informatie is het laatst bijgewerkt op: 1 april 2019.

 

Volg ons op Instagram

    Heb jij ook een jam recept?

    Upload jouw recept